Meer te weten komen over het praktijkgerichte programma? Vraag een demo aan!

Hard skills of soft skills?

Skills zijn vaardigheden die onmisbaar zijn om goede prestaties te leveren. Bij Skills staat ‘doen’ centraal, maar natuurlijk niet zonder denken. Mensen die hun (praktische) vaardigheden blijven ontwikkelen, komen verder in de maatschappij. Soorten skillsSkills zijn onder te verdelen in soft skills en hard skills.Hard skills zijn vaak meetbaar. Meestal gaat het om vakinhoudelijke vaardigheden. […]

Bevoegdheden pgp

Een vraag die ons regelmatig gesteld wordt, is de vraag naar de bevoegdheden voor docenten. Hoe zit het daar nu mee? Bij de bevoegdheden wordt onderscheid gemaakt tussen de licentiegebonden programma’s en de licentievrije programma’s. Voor de licentiegebonden programma’s geldt de regel dat deze alleen mogen worden gegeven door een bevoegde docent(e) voor het gelijknamige […]

Structuur examenprogramma

Voor de verschillende programma’s binnen het pgp (praktijkgericht programma) zijn exameneisen opgesteld. Deze exameneisen zijn steeds op dezelfde manier opgebouwd. Zes domeinenElk examenprogramma bestaat uit zes domeinen, waarvan er vier voor elk pgp hetzelfde zijn. Dat zijn de onderdelen A, B, C en F. Twee van de domeinen zijn programmaspecifiek. Domein A: Praktijkgerichte vaardighedenIn dit […]

Welke pgp’s zijn er allemaal?

Inmiddels zijn er 13 verschillende praktijkgerichte programma’s ontwikkeld. Voor elk van deze programma’s is er een examenprogramma opgesteld. Soorten pgp’sDe praktijkgerichte programma’s zijn verdeeld in twee soorten: licentievrije pgp’s en licentiegebonden pgp’s. Licentiegebonden programma’s kunnen alleen door scholen worden aangeboden die een licentie hebben voor het gelijknamige profiel binnen het vmbo. Licentievrije programma’s mogen worden […]

PGP, wat is dat nu weer?

Vanaf augustus 2024 kunnen scholen het praktijkgerichte programma aanbieden binnen de gemengde leerweg (gl) en theoretische leerweg (tl) van het vmbo. Dit is geen verplichting.Maar wat is nu zo’n praktijkgerichte programma eigenlijk? Een praktijkgericht programma (pgp) wil ervoor zorgen dat leerlingen zich beter kunnen oriënteren op de wereld buiten school. Dit gebeurt door middel van […]

Start pgp in augustus 2024

Met ingang van augustus 2024 kunnen scholen ervoor kiezen om één of meerdere praktijkgerichte programma’s in de gemengde en/of theoretische leerweg aan te bieden. Een praktijkgericht programma (pgp) is een vak waarin leerlingen praktische kennis en ervaring opdoen in verschillende onderdelen van de arbeidsmarkt of de samenleving. Leerlingen voeren praktische, levensechte opdrachten uit bij of […]