Meer te weten komen over het praktijkgerichte programma? Vraag een demo aan!

Structuur examenprogramma

Publicatiedatum
16 januari 2024


Voor de verschillende programma’s binnen het pgp (praktijkgericht programma) zijn exameneisen opgesteld. Deze exameneisen zijn steeds op dezelfde manier opgebouwd.

Zes domeinen
Elk examenprogramma bestaat uit zes domeinen, waarvan er vier voor elk pgp hetzelfde zijn. Dat zijn de onderdelen A, B, C en F. Twee van de domeinen zijn programmaspecifiek.


Domein A: Praktijkgerichte vaardigheden
In dit domein worden de algemene praktijkgerichte vaardigheden omschreven. Deze vaardigheden dienen alle leerlingen te beheersen, ongeacht welk praktijkgericht programma ze volgen.
De volgende onderdelen vallen hieronder: communiceren, samenwerken, reken- en wiskundige vaardigheden, digitale technologie, informatievaardigheden, analytisch denken, kritisch denken en creatief denken.


Domein B: Werken in opdracht van een externe opdrachtgever
In dit domein worden de volgende onderdelen beschreven: praktische en realistische opdrachten, interactie met externe opdrachtgevers en de context van externe opdrachtgevers.


Domein C: Loopbaanontwikkeling
In dit domein wordt beschreven dat de leerling ervaringen en inzichten verzamelt over de eigen Loopbaanontwikkeling. Dit moet gebeuren door het uitvoeren van praktische en realistische opdrachten van externe opdrachtgevers. De leerling moet op basis van deze ervaringen loopbaankeuzes kunnen maken, toelichten en vastleggen.


Domein D: Werkvelden
In dit domein worden de werkvelden beschreven waarbinnen de leerlingen hun praktische en realistische opdrachten moeten uitvoeren. Deze werkvelden zijn per praktijkgericht programma verschillend.


Domein E: Programmaspecifieke vaardigheden en kennis
In dit domein worden de vaardigheden en kennis beschreven die de leerlingen moeten bezitten na het afsluiten van dit praktijkgericht programma. Deze vaardigheden en kennis zijn per praktijkgericht programma verschillend.


Domein F: Mondiale vraagstukken
In dit domein worden de vier mondiale vraagstukken genoemd waarbinnen de praktische en realistische opdrachten moeten worden uitgevoerd: globalisering, duurzaamheid, technologie en gezondheid.


Examenprogramma’s
Benieuwd naar het examenprogramma van jouw pgp? Kijk op deze pagina.
Gerelateerde nieuwsartikelen

Nieuws

Hard skills of soft skills?

Skills zijn vaardigheden die onmisbaar zijn om goede prestaties te leveren. Bij Skills staat ‘doen’ centraal, maar natuurlijk niet zonder denken. Mensen die hun (praktische)

Lees verder
Nieuws

Bevoegdheden pgp

Een vraag die ons regelmatig gesteld wordt, is de vraag naar de bevoegdheden voor docenten. Hoe zit het daar nu mee? Bij de bevoegdheden wordt

Lees verder
Nieuws

Structuur examenprogramma

Voor de verschillende programma’s binnen het pgp (praktijkgericht programma) zijn exameneisen opgesteld. Deze exameneisen zijn steeds op dezelfde manier opgebouwd. Zes domeinenElk examenprogramma bestaat uit

Lees verder