Meer te weten komen over het praktijkgerichte programma? Vraag een demo aan!

SKILLS Prototyping

Lesuren
8
Categorie
Skills

In de SKILLS prototyping gaan leerlingen aan de slag met het maken van verschillende soorten prototypes om in te kunnen zetten bij het oplossen van de meest uiteenlopende problemen. Daarmee leren zij op een visuele en tastbare manier hun ideeën over te brengen met als doel hun idee te testen en te verbeteren. Problemen oplossen, creativiteit, visueel communiceren en kritisch denken staan bij deze SKILL centraal.

Lengte

8 uur

Opbouw

In deze module

Deze SKILLS module bestaat uit meerdere taken /opdrachten.

 

> Prototyping

Basistaak, 2 lesuren

In de eerste taak zoomen we in op het onderwerp prototyping. Wat is het eigenlijk en waarom zou jij het inzetten? Daarop krijgt de leerling antwoord. Er wordt een link gelegd met prototyping als een vorm van visuele communicatie. Een vaardigheid die ontzettend handig is onze maatschappij die steeds visueler wordt. Tijdens deze taak gaan leerlingen aan de slag met oefeningen die hun eigen creativiteit stimuleren en maken zij een eerste prototype.

 

> Klik hem aan

Verwerkingstaak, 2 lesuren

De leerlingen gaan oefenen met het prototypen van een digitaal product voor een gebruiker. De gebruiker heeft een probleem en vraagt de leerlingen om een oplossing. Deze oplossing wordt in meerdere rondes uitgewerkt, getest en verbeterd. Het resultaat is een technisch werkend prototype van een app.

 

> Zo gaat dat

Verwerkingstaak, 2 lesuren

Tijdens deze taak gaan de leerlingen oefenen met het prototypen van een dienst. Leerlingen denken na over een complex probleem dat bestaat uit een reeks aaneengeschakelde gebeurtenissen, zoals je ziet bij een proces of dienst. Leerlingen leren werken met een vorm van prototyping waarmee zij deze gebeurtenissen kunnen simuleren, testen en aanpassen om te verbeteren. Zij leren op een actieve en tastbare manier een abstract probleem op te lossen.

 

> Product in werking

Verwerkingstaak, 2 lesuren

Tijdens deze taak gaan leerlingen oefenen met het prototypen van een werkend product. Zij leren technieken waarmee zij met goedkope materialen constructies en bewegende onderdelen kunnen maken. Daarna is iedere leerling in staat om een idee te bedenken voor een nieuw product en het idee over te brengen.

Gratis inzage aanvragen!

Als u gratis inzage wilt in de bovenstaande module, vul dan de onderstaande gegevens in.
We zorgen dat u binnen korte tijd gratis toegang hebt tot de gewenste module.